2015 Yılı Haziran Ayı TİG Ödemeleri

2015 yılı Döner Sermaye ve Genel Bütçe ödeneklerinin dağılımı hususunda Başkanlık Makamından alınan 23.12.2014 tarihli ve 2014.5459.020/908 sayılı Makam Olur’un “Döner Sermaye Kaynaklarından” başlıklı A Maddesinin 4’üncü bendinde TİG verilerine göre tahsis edilecek toplam ödenek Haziran 2015 dönemi için 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre Kurumumuza bağlı toplam 688 (Ağız ve Diş sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Hariç) hastaneden 659 hastane Haziran 2015 dönemi içerisinde TİG Sistemine veri gönderirken 29 hastane sisteme yatan hasta verisi göndermemiştir. 659 hastanenin 621’i TİG’e dayalı ödemeden hak elde ederken 38 hastane kriterleri yerine getirmediği için TİG’e dayalı ödemeden yararlanamamıştır.

 Detay için Ek'teki dosyayı inceleyiniz.

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
  1. İlgili Dosyalar