Çalıştay ve Sempozyumlarımız

Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalıştay ve sempozyumlara ait linkler aşağıda sunulmuıştur.

Klinik Kodlama, İstatistik ve Analiz Sempozyumu ve Değerlendirici Çalıştayı

TİG Değerlendiricileri İle Yapılan Çalıştay