2015 Yılı Mayıs Ayı TİG Ödemeleri

2015 yılı Döner Sermaye ve Genel Bütçe ödeneklerinin dağılımı hususunda Başkanlık Makamından alınan 23.12.2014 tarihli ve 2014.5459.020/908 sayılı Makam Olur’un “Döner Sermaye Kaynaklarından” başlıklı A Maddesinin 4. bendinde TİG verilerine göre tahsis edilecek toplam ödenek Mayıs 2015 dönemi için 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre Kurumumuza bağlı toplam 688 (Ağız ve Diş sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Hariç) hastaneden 653 hastane Mayıs 2015 dönemi içerisinde TİG Sistemine veri gönderirken 35 hastane sisteme yatan hasta verisi göndermemiştir. 653 hastanenin 612’si TİG’e dayalı ödemeden hak elde ederken 40 hastane kriterleri yerine getirmediği için 1 hastane ise TSİM yatan hasta verisi olmadığı için TİG’e dayalı ödemeden yararlanamamıştır.

 

  1. İlgili Dosyalar