Tadilat ve Onarım Birimi

TADİLAT VE ONARIM BİRİMİ

 

Ertuğrul YÜKSEL (BİRİM SORUMLUSU) 

yatirimihtiyac@gmail.com                                                                           BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI    

TEL: 0 (312) 705 16 49                                                                         

FAX:0 312 705 15 98


BİRİM ÇALIŞANLARI 

Genel Görev Tanımı:

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinden gelen tadilat, onarım ve ek bina gibi talepler hakkında ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlayarak kurumumuzun nihai görüşünü oluşturmaktır.  

Yürüttüğü görevleri:

1-Bakanlığımız Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık hizmet sunumu veren tüm hastanelerimizin, İl Genel Sekreterlikleri/Hastane Yönetimlerince gerekli görülerek gönderilen;


  • Hizmet binalarında, tadilat ve onarımlarına ilişkin talepleri (dış ve iç cephe inşaat işlemleri, iç kısımlarda ihtiyaca göre yapılması gereken tadilatlar, çatı onarımı, zemin onarımı, elektrik ve sıhhi tesisat onarımı vb.),
  • Peyzaj ve çevre düzenlemesi, alt yapı düzenlemeleri, asansör, tıbbi ve evsel atık depoları oluşturulması talepleri,
  • Acil ihtiyaç duyulan ek bina talepleri,
  • Hastane birimlerinde (Ameliyathane, Acil Servis, Yoğun Bakım, TRSM, ADSM v.b.) ihtiyaç yönünden yetersiz kalınan durumlarda kapasite artırımına yönelik tadilat talepleri hakkında, 

Bakanlığımız sağlık politikaları gereği nitelikli sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi ve Bakanlığımız bölge tabanlı İl yatırım planlamaları dikkate alınarak ön izin değerlendirmesi kapsamında Kurumumuz görüşünü oluşturmak. 

2-Söz konusu tadilat onarımlara ilişkin Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

3-Tadilat onarım ve ek bina gibi yukarıda açılımı yapılan taleplerde kullanılmak üzere ödenek istemleri ve gerekçelerini değerlendirmek ve bu konu hakkında Bakanlığımız planlamaları da göz önünde bulundurularak nihai kararın verilerek uygunluğu halinde ödeneğin İl emrine aktarımını sağlamak.

4-Hastane bünyesinde bulunmayan ancak ihtiyaca yönelik oluşturulması gereken birimler için, Kurumumuz görüşünü oluşturmak üzere, Kurum içi ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

5-Birimimize ait evrak kayıt, arşivleme ve dosyalama işlerini düzenlemek.

6-Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.