HAT ile Kurumumuza bağlı sağlık yatırımlarımıza ilişkin değerlendirme toplantısı

Kurumumuza bağlı sağlık yatırımlarının geçici kabul sürecinde ve geçici kabulden açılış sürecine kadar olan durumlarını değerlendirerek eksikliklerin belirlenmesi ve raporlanması amacıyla Kurum Başkan Yardımcılığımız Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığına bağlı olarak Hastane Açılış Takımı (HAT) oluşturulmuştu.

     Hastane Açılış Takımımızın Kurumumuza bağlı sağlık yatırımlarının yerinde değerlendirme çalışmaları hızla devam etmekte olup, değerlendirmesi yapılan bağlı sağlık yatırımlarımızın durumları ile ilgili Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcımız Dr. İsmail KARTAL’ın başkanlığında ve makamında, Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanımız Umut DOĞAN ve Hastane Açılış Takımımızın katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.