Hastane Açılış Takımı

HASTANE AÇILIŞ TAKIMI

TEL: 0 (312) 705 16 38

FAX: 0 312 705 15 98

 

 

Genel görev tanımı:

 

      Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı Yatırım Takip Birimi tespitleri ve ilgili ilin Genel Sekreterlikleri HAT inceleme taleplerine istinaden yapımı devam eden tesislerin ihale sözleşme bitiş tarihinden önce, faaliyette olan sağlık tesislerimizin ise sunulan sağlık hizmetinde yapısal bir aksama oluştuğu durumlarda Bakanlığımızca belirlenmiş standartlar çerçevesinde hizmet verebilecek duruma getirilmesi, hizmet sunumu sırasında tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve sunulacak sağlık hizmetinde zaman ve kalite kaybının önüne geçilmesi noktasında hastane yönetimi ile koordineli çalışarak statik, mimari, tesisat, elektriksel donanım ve medikal işleyiş alanlarında destek verir.

 

YAPIMI DEVAM EDEN SAĞLIK TESİSLERİ

  

1- Kurumumuza bağlı yapımı devam eden tüm sağlık tesislerinin “Asgari Donanım Standartlarına” uygunluğu noktasında incelemelerde bulunup görüş bildirir.

2- Asgari tasarım standartlarına ve dolayısıyla sağlık hizmeti vermeye uygun olmayan bölümlerin tadilat-onarım ihtiyaçları, yapılabilecek revizyon çalışmaları ile çözüm odaklı bir yol izleyerek sunulacak hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla hastane yönetimi ile işbirliği yapar.

3- HAT ekibinin yerinde yaptığı gözlemsel incelemeler, hastane yönetimi ve yüklenici firma yetkililerinden alınan yazılı ve sözlü bilgiler ışığında tespit edilen hususları rapor haline getirip Başkanlık Makamına, ilgili Genel Sekreterliğe sunulmak üzere Yatırım Takip Ve Koordinasyon birimine iletir, Daire Başkanlığımız bünyesinde düzenli olarak kayıt altına alır.

4- Gerekli durumlarda Daire Başkanlığımız koordinatörlüğünde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, yüklenici firma ve hastane yönetimi ile irtibata geçerek gerek görülen hususlarda koordineli çalışır.