Enerji Verimliliği Birimi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRİMİ

 

 

FAX:0 312 705 15 98                                                                                    BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

BİRİM ÇALIŞANLARI 

Burhan DEMİRCİ Dahili No: 1202

  

Yürüttüğü görevleri:

1-Sağlık tesislerinde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ile ilgili tedbirler alınmasını sağlamak.

2-"Yeşil hastane" konseptine uygun olarak çevre dostu yakıt sistemlerine (doğalgaz, LNG,CNG v.b.) dönüşüm işlemleri, yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları ve enerji tedarik yöntemleri hakkında Kurumumuz görüşünü oluşturmak.

3-Sağlık tesislerimizden enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları (kazan dönüşümü, mantolama v.b.) ile ilgili olarak gelen ödenek taleplerinin Daire Başkanlığımızca değerlendirilip ödenek planlaması yapılması için Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ile koordineli çalışmak.

4-Sağlık tesislerinde enerji tüketimlerinin takibi ve elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin kontrol edilebilmesi, iller arasında oluşabilecek fiyat farklılıklarının izlenmesi için enerji giderlerine ait verilerin Web tabanlı "Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)" içinde yer alan "Enerji Tüketim Takip Modülüne" girişlerinin eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak ve takip etmek.

5-Enerji Yöneticisi eğitimi aldırılan ve sertifikalarını alan personelin görevlendirilmeleri ve etkin şekilde enerji yöneticisi olarak çalışmalarını sağlamak.

6-Sağlık tesislerinde enerji etütleri ve VAP projeleri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalar planlamak.

7-Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.