Misyonumuz

Sağlık hizmetinin uluslararası standartta sunumu temel amacına yönelik olarak; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamak için;

- Modern denetim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak denetimler yapmak,

- Kamu sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin ölçme ve iyileştirmeyi hedefleyen yeni politikalar üretilmesine katkı sağlamak,

- Sağlık alanında profesyonel yönetici ve denetçi yetiştirilmesine öncülük etmek,

- Yönetimin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek.