Düzenlilik Denetim Rehberleri

Düzenlilik Denetim Rehberleri

Kamu hastaneleri birliği genel sekreterlikleri ile bağlı sağlık tesislerinin uygulamada karşılaştıkları sorunların tespiti, iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi ve rehberlik yapılarak yol gösterilmesi amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Düzenlilik Denetimi kapsamında Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucu kitap formatında düzenlenen;

 

 

 01/06/2016 tarihi itibariyle güncel olarak yayınlanmış olup, bilgilerinize sunulur. 

  1. Genel Sekreterlik Denetim Rehberi (pdf) İndir

    Hastane Denetim Rehberi (pdf) İndir

    ADSM / ADSH Denetim Rehberi (pdf) İndir