Denetimde Rehberlik Yaklaşımı ve Güncel Uygulamalar Semineri

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bolu ilinde " Denetimde Rehberlik Yaklaşımı

ve Güncel Uygulamalar Semineri" Eğitimi düzenlenmiştir.

Seminerimize katılan tüm eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür ederiz.