II.Yönetici Çalıştayı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 10-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde II. Yönetici Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay TKHK Kurum Başkanımız Sayın Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA ‘nın başkanlığında, Kurum Başkan Yardımcıları, Denetim Hizmetleri Daire Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ile İcrai Daire Başkanlarının yanı sıra 89 Kamu Hastaneleri Birliklerinden Genel Sekreter, İdari – Mali ve Tıbbi Başkanların katılımıyla gerçekleşmiştir.

Denetim Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Z.Faruk KORKMAZ ‘da Çalıştayda ‘’663 Sayılı KHK Sonrası Denetim Modeli ve Rehberlik’’ konusunda sunum yapmıştır.