ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT

ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT

 1. Kamu İç Denetim Genel Tebliği İndir

  Üst Yönetici Rehberi İndir

  Kamu İç Denetim Rehberi İndir

  Kamu İç Denetim Standartları İndir

  Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları İndir

  Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller İndir

  2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi İndir

  5018 Sayılı Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller İndir

  5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller İndir

  İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi İndir

  İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı İndir

  Kamu iç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Yönergesi İndir

  Kamu BT Denetimi Rehberi YENİ İndir

  Performans Denetimi Rehberi İndir

  Performans Denetimi Rehberi - Vaka Çalışmaları İndir