İKİNCİL DÜZEY MEVZUAT

İKİNCİL DÜZEY MEVZUAT

  1. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İndir

    İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi İndir

    İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

    İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

    İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir