Yönetmelikler

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili yönetmeliklere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.11.2016 Tarihli ve 29879 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.08.2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik (22.01.2015 Tarih ve 29244 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (27.12.2014 Tarih ve 29218 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (26.04.2014 Tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.02.2013 Tarih ve 28559 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması Ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik (12.03.2011 Tarihli ve 27872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (05.07.2008 Tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19.10.2006 Tarih ve 26324 Sayılı Yönetmelik) İndir

  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.05.2006 Tarih ve 26179 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.04.2006 Tarih ve 26150 Sayılı Yönetmelik) İndir

  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (17.03.2006 Tarihli ve 26111 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2006 Tarih ve 26084 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (21/1/2006 Tarih ve 26056 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (31.12.2005 Tarih ve 26040 3. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ( 08.06.2005 Tarih ve 25839 Sayılı Resmi Gazete) İndir