Usul ve Esaslar

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili usul ve esaslara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  1. Sağlık Hizmeti Tazminatı Usul ve Esasları 24.11.2016 İndir

    İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli ve 26040 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir