Teşkilat Şeması

http://www.tkhk.gov.tr/646_teskilat-semasi 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Teşkilat Şeması