Tebliğler

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Ön Ödeme Usul ve Esasları) (25.02.2017 Tarihli ve 29990 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) (15.02.2017 Yarihli ve 29980 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu İhale Tebliği No: 2017/1 (21.01.2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (21.01.2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2017 Yılında Öğle Yemeği Servisinden Faydalanacak Olan Memurlardan ve Sözleşmeli Personelden Alınacak Asgari Yemek Bedellerine İlişkin Esaslar Hakkında 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (12.01.2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No :61 (27.12.2016 Tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294) (28.10.2016 Tarih ve 29871 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) (25.12.2015 Tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Harcırah Kanunu Genel Tebliği Seri No 39 (27.11.2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (11.02.2012 Tarih ve 28201 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  İşveren Uygulama Tebliği (01.09.2012 Tarih ve 28398 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu İhale Genel Tebliği (22.08.2009 Tarihli ve 27327 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 Tarihli ve 26738 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 24) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri (08.03.2007 Tarih ve 26456 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2 (28.04.2006 Tarihli ve 26152 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1 (31.12.2005 Tarihli ve 26040 Sayılı Resmi Gazete) İndir