Mevzuat ve Kamu Zararları Birimi

Görevleri

a) Mali Mevzuat

1. Malî mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

2. Kurumun merkez ve taşra birimlerinde tereddüt oluşturan genel bütçe kaynaklı mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Kamu Zararları

1. Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak,

c) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak