Kanunlar

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili kanunlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (24.11.2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Kanun) 07.12.2016 İndir

  Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (24.11.2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6753) (28.10.2016 Tarih ve 29871 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (11.09.2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (16.06.2006 Tarihli ve 26200 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (24.07.2003 Tarihli ve 25178 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (22.01.2002 Tarihli ve 24648 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4857 sayılı İş Kanunu (10.06.2003 Tarihli ve 25134 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (22.01.2002 Tarihli ve 24648 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Hakimler ve Savcılar Kanunu (26.02.1983 Tarihli ve 17971 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (06.11.1981 Tarihli ve 17506 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (23.07.1965 Tarih ve 12056 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun (09.01.1961 Tarihli ve 10702 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6283 sayılı Hemşirelik Kanunu (02.03.1954 Sayılı ve 8647 Saylı Resmi Gazete) İndir

  6245 sayılı Harcırah Kanunu (18.02.1954 Tarihli ve 8637 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (17.06.1949 Tarihli ve 7235 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (14.04.1928 Tarihli ve 863 Sayılı Resmi Gazete) İndir