Kanun Hükmünde Kararnameler

Daire Başkanlığımızın  konu alanı ile ilgili kanun hükmünde kararnamelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma İle İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 681 (06.01.2017 Tarihli ve 29940 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 676 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 675 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Kapsamında Kanun Hükmünde Kararname KHK 670 (17.08.2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/669 (31.07.2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK (23.07.2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (02.11.2011 Tarihli ve 28103 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK (02.11.2011 Tarihli ve 28103 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması,Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (30.06.1989 Tarihli ve 20211 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir