Iç Kontrol Çalışmaları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kanunlaşmış ve 01.01.2006 tarihinde de tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan bu kanunla mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda Kurumumuz İç Kontrol çalışmalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Kurumumuz İç Kontrol çalışmalarına yönelik dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

I. 2017-2018 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Çalışmaları

2017-2018 Yılı Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem planı ile ilgili genelge için TIKLAYINIZ 

Kurumumuz İç Kontrol Çalışma Görevlileri Listesi İçin TIKLAYINIZ

Kurumumuz İç Kontrol Harcama Koordinatörleri Görevlileri Listesi İçin TIKLAYINIZ

Kurumumuz İSFAB Görevliler Listesi İçin TIKLAYINIZ

II. 2015-2016 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Çalışmaları

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ile İlgili Dokümanlar İçin TIKLAYINIZ

İş Tanımları ve İş Süreç Haritaları İçin TIKLAYINIZ

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu İçin TIKLAYINIZ

III. İç Kontrol Mevzuatı 

İç Kontrol Mevzuatı ile İlgili  Dokümanlar İçin TIKLAYINIZ

Kamu Görevlileri Etik Rehberi İçin TIKLAYINIZ

Konu ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri verilen personel ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim        Gülgün DEMİRCİ      0312 705 17 81 

                    Hakan ÖZTÜRK       0312 705 15 24

  1. İlgili Dosyalar