Genelgeler

Daire Başkanlığımızın  konu alanı ile ilgili genelgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. 2017-2018-2019 Yılları Bütçe Çağrısı Hakkında Genelge 2016/01 26.10.2016 İndir

  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Uzman Öğrencileri Hakkındaki 2016/19 Sayılı Genelgesi 21.10.2016 İndir

  Kamu İç Kontrol Standartları Hakkında Genelge (02.08.2016 Tarihli ve 926 Sayılı Genelge) İndir

  2017-2021 Stratejik Plan Hazırlık Programı Hakkında Genelge 2 (15.07.2016 Tarihli ve 900 Sayılı Genelge) İndir

  2017-2021 Stratejik Plan Hazırlık Programı Hakkında İç Genelge (21.06.2016 Tarihli ve 808 Sayılı İç Genelge) İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması Hakkında Genelgesi (03.03.2016 Tarihli ve 1805 Sayılı Genelge) İndir

  SGK ( Asgari Ücret Desteği) Hakkında Genelge (10.02.2016 Tarihli ve 2016/4 Sayılı Genelge) İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri Hakkında Genelgesi 10 (14.12.2015 Tarihli ve 10 Sayılı Genelge) İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mali ve Sosyal Haklar Hakkında Genelgesi 31.12.2014 İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi Sıra No:6 15.12.2014 İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Personelin Ocak 2015 Yurtdışı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelgesi 12.12.2014 İndir

  Promosyon Ödemesi Genelge 2014/7 (23.06.2014 Tarihli ve 640 Sayılı Genelge) İndir

  Aylık Mahsuplaşma Genelgesi 2014/18 (30.04.2014 Tarihli ve 6982 Sayılı Genelge) İndir

  Ön Mali Kontrol Genelgesi 2014/1 (01.03.2014 Tarihli ve 28 Sayılı Genelge) İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mali ve Sosyal Haklar Hakkında Genelgesi 03.01.2014 İndir

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi Sıra No:1 31.12.2013 İndir