Bakanlar Kurulu Kararları

Daire Başkanlığımızın  konu alanı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  1. Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2017 Yılı Programı” ile “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar 2016/9368 (19.10.2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete) İndir

    Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (02.10.2014 Tarihli ve 29137 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) İndir

    2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (17.04.2006 Tarihli ve 10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) İndir