Soru Önergeleri Birimi

Görevleri

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 98 inci maddesin dahilinde Sayın Bakanımıza TBMM de Milletvekilleri tarafından yazılı veya sözlü olarak yöneltilen  soru önergelerini Sağlık Bakanlığı ve Kurumumuz adına takip ile koordinasyonu yapmak,

2. TBMM gönderilecek cevapları hazırlamak.