Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğine Yönelik Çalışmalar
  • Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimleri (İSFAB) Kurulması
  • İdare Faaliyet Raporları
  • Performans Programları
  • İç Kontrol Çalışmaları
  • Devralınan Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları
  • Stratejik Planlar
  • Genel Bütçe
  • Personel Mali Hakları ve Mevzuat Görüşleri
  • Mali Durum ve Beklentiler Raporları
  • Soru Önergeleri
  • Tasarruf İle İlgili Düzenlemeler

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Kalkınma Planı ve Programlar

  Plan ve Programlar İle İlgili Dökümanlar

  Maaş ve Yük Modülü

  Maaş ve Yük Modülü

  Mali Planlar

  Mali Planlara İlişkin Dökümanlar

  Mali Tablolar

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtitbari ile Mali Tablolar

  Genel Bütçe

  Genel Bütçe ile İlgili Dökümanlar

  Stratejik Planlar

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile Stratejik Planları

  Performans Programları

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile Performans Programları

  Idare Faaliyet Raporları

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile İdare Faaliyet Raporları

  Mali Durum ve Beklentiler Raporları

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile Mali Durum ve Beklenti Raporları

  Yatırım Izleme ve Değerlendirme

  Yatırım İzleme ve Değerlendirme

  Hazine Nakit Akışı

  Hazine Nakit Talep Girişleri

  Kamu Zararlarının Takibi

  Kamu Zararlarının Takibi ile İlgili Dökümanlar

  Soru Önergeleri

  Soru Önergeleri ile İlgili Süreçler

  Iç Kontrol Çalışmaları

  İç Kontrol ile İlgili Dokümanlar

  Ön Mali Kontrol

  Ön Mali Kontrol ile İlgili Dökümanlar

  Iç Denetim

  İç Denetim İle İlgili Dökümanlar

  Dış Denetim

  Sayıştay Denetim Raporları

  Personel Mali Hakları ve Mevzuat Görüşleri

  Personel Mali Hakları ve Mevzuat Görüşlerine İlişkin Dokümanları

  Devralınan Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları

  Devralınan Askeri Hastane Personelinin Mali Haklarına İlişkin Dökümanlar

  Sıkça Sorulan Sorular

  tkhk.strateji@saglik.gov.tr e-posta adresimize ve Başkanlığımıza ulaşan sorularınız ve cevapları

  Eğitim Faaliyetlerimiz

  Daire Başkanlığımızca Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmektedir.

  Seminer ve Konferans Sunumları

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanıyla İlgili Eğitim Sunumları

  Görevliler

  Kurumumuz Çalışma Grubu Görevlileri

  Bakanlığımız Stratejileri

  Bakanlığımız Stratejileri

  Bumko Düzenlemeler

  BUMKO Düzenlemeleri

  Kamu Özel Işbirliği

  Kamu Özel İşbirliği Dökümanlar

  Tasarruf Ile Ilgili Düzenlemeler

  Tasarruf İle İlgili Dokümanlar

  • Döner Sermaye ve Muhasebe
  • Sağlık Sigortası ve Faturalandırma
  • Taşınır İşlemleri
  • Tedarik Yönetimi ve Hizmet Alımı
  • Satın Alma İşlemleri
  • Ek Ödeme ve Performans
  • Yatırım Planlama
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü
  • Maliye Bakanlığı
  • Hazine Müsteşarlığı
  • Kalkınma Bakanlığı
  • Kamu İhale Kurumu
  • Resmi Gazete
  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.