Birinci Hukuk Müşavirimiz

Birinci Hukuk Müşaviri

Av. Erol DEMİRCİ

01.11.1968 tarihinde Kastamonu İli Azdavay İlçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Azdavay Atatürk (Merkez) İlköğretim Okulu ile Azdavay İmam Hatip Lisesi’nde, lise öğrenimini Ankara Keçiören ve Diyarbakır Şehitlik Çevre Sağlık Meslek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

24.08.1987 tarihinde Devlet memurluğuna başlamış olup, Ankara Barosu’nda tamamladığı avukatlık stajını müteakip 1999-2003 yılları arasında Sağlık Bakanlığı (mülga) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kurul Başkan Yardımcısı; 2003-2012 yılları arasında ise Bakanlık Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

663 sayılı KHK. uyarınca atanmış olduğu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği görevi ile birlikte aynı zamanda Kurum Başkan Danışmanı olarak da görev yaptı.

29.11.2012 tarihinden itibaren görevlendirme suretiyle yürütmekte bulunduğu Kurum Birinci Hukuk Müşavirliği görevine Bakanlık Makamı’nın 12.03.2013 tarihli Onayı ile 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekâleten atanmış olup; evli ve üç çocuk babasıdır