Yönerge Değişikliği Hakkında Duyuru

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'ye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

  1. İlgili Dosyalar