Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • Yetki Devri Hakkında
  • Yönerge Değişikliği Hakkında Duyuru
  • Görev Birleştirme
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne İlişkin Genelge
  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.