Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

 Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri,  davranışsal boyutta risk faktörleri,  şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak. Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak;  risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.

 1. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 1 İndir

  01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 2 İndir

  01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 3 İndir

  02.01.2013 Tarih ve 35 Sayılı Radyoloji Teknisyenlerinin Skopi Cihazı Kullanmaları Hk. İndir

  02.08.2012 Tarih ve 1100 Sayılı Kamu Hastanelerinde Tespit Edilen Kadına Yönelik Şiddet, Adolesan Gebeliği ve Doğum Vakaları İndir

  Güvenlik Kameları ve biometri teknolojisinin kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde kullanılması hakkınd İndir

  Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel İndir

  Çalisan Haklari ve Güvenliği Birimleri İndir

  Kadın Çalışanların Nöbet Durumu İndir

  Radyoloji Teknisyenlerinin 24 Saat Kesintisiz Nöbet Tutup Tutamayacakları İndir

  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları eğitimi İndir

  Çalışan güvenliği hk. İndir

  Şua İzinleri Ve Çalışan Güvenliği Bakımından Alınması Gereken Tedbirler İndir

  İş Sağlığı ve Güvenliği İş Prosedürü ve Formları Hk. İndir

  Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Uygulama Prosedürü Hakkında İndir

  Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Bildirgeleri Hakkında İndir

  Çalışan Hakları ve Güvenliği İndir

  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi İndir

  Çalişan genelgesi[1] İndir

  İş sağlığı ve güvenliği birimi İndir

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hk İndir

  Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri BEYAZ KOD Birimi - ALO 113 İndir

  Şua İzni ve Fiili Hizmet Zammı İndir

  Çalisan Haklari ve Guvenligi Birimleri İndir