Kütahya KHB Genel Sekreterliği DPÜ Evliya Çelebi Eğt ve Araşt. Hastanesi tarafından "Sağlık Bakım Hizmetleri Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı D.P.Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru vb. sağlık personelinin mevzuatta yer alan görev tanımları kapsamında; etkin ve nitelikli olarak çalışmalarının sağlanması, sorun ve sıkıntılarının tespit edilmesi, çalışan motivasyonunun artırılması, sağlık çalışanının şiddetten korunması ve bunlara yönelik önlemlerin alınması, çalışan memnuniyet oranının yükseltilmesi ve böylelikle kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu ile hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla; 02 Nisan 2016 tarihinde, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Dönem 4 Amfisinde düzenlenen “Sağlık Bakım Hizmetleri Çalıştayı” na Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN, Birim Koordinatörü Canan KAHRAMAN ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu Aynur CESUR katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay sonrasında katılımcılar arasından çalışma grupları oluşturulmuş,  hazırlanan “Çalıştay Değerlendirme Anketi” çalışma gruplarına uygulanmıştır. Ayrıca gruplar tarafından hazırlanan çözüm önerilerinin yer aldığı Çalıştay Raporları Genel Sekreterliğe teslim edilmiştir.

Ayrıca Genel Sekreterlik bünyesinde kurulacak olan komisyon tarafında 07 Nisan 2016 tarihinde çalıştay raporları değerlendirilerek Çalıştay Sonuç Bildirgesi ve eylem planı hazırlanacağı, 08 Nisan 2016 tarihinde D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda tüm personele deklare edileceği, sonrasında eylem planları çerçevesinde sorunlar çözümlenecek ve 3. Ay, 6. aylarda çalışma grupları ile değerlendirme toplantıları yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN tarafından, DPU Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binasında incelemelerde bulunulmuş ve Genel Sekreter Dr. İsmail ZEHİR' den açılış aşaması ile ilgili bilgiler alınmıştır.