Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Ücretleri Hususunda
  • "Değişimin Gücü Hemşirenin Yüzü"
  • Kütahya KHB Genel Sekreterliği DPÜ Evliya Çelebi Eğt ve Araşt. Hastanesi tarafından "Sağlık Bakım Hizmetleri Çalıştayı" düzenlenmiştir.
  • Sağlık Çalışanı Forma Standardizasyon Anket Çalışması Hk.
  • Sağlık Personeli Kıyafet Komisyon Toplantısı
  • Hizmet Alımı Personelin İş Kıyafetleri Tanımlamaları Komisyon Toplantısı
  • İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Düzenlenen "Birlik'te Muhabbet" Söyleşisi
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi (Hizmet Alımı)
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  • Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi
  • 13-14 Ağustos 2015 Acil Servis Psikososyal Destek Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Çalıştayı
  • Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi İyi Uygulama Örnekleri

  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı

  Sayed Sempozyumu Hk.

  SAYED Sempozyumu Hk.

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastane Listesi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastane Listesi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Muayene Yönergesi

  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Muayene Yönergesi

  Tsk Sağlık Kurulu Işlemleri

  TSK Sağlık Kurulu İşlemleri

  Engelli Erişilebilirlik Yüzdeleri

  01.01.2016-31.12.2016 Erişilebilirlik Yüzdeleri

  Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

  Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

  Iş Güvenliği Uzmanı ve Işyeri Hekimi Ücretleri Hususunda

  İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Ücretleri Hususunda

  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Işleyişi Hk.

  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin İşleyişi Hk.

  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.