Sistem - Ağ Yönetimi ve Hastane Bilişimi Birimi

  • Kurumun iç ve dış birimlerinin tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilgisayar teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarını değerlendirmek
  • Kurumun iç ve dış birimlerine gerekli teknik destek sağlamak ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde satın almak
  • Network altyapısını yönetmek, güvenliğini ve devamlılığını sağlamak
  • Network sisteminde meydana gelen problemlere müdahale etmek
  • Kurumda kullanılan teknik cihazların ihtiyaç olması halinde alım şartnamelerini hazırlamak.
  • Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.
  • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak
  • Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak
  • Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.