Genelgeler

Genelgelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

 1. 2005-07 Sayılı Standart Dosya Planı Genelgesi İndir

  2005-153 Veri Güvenliği Hakkında Genelge İndir

  2008-16 Sayılı Elektronik Belge Standartları Genelgesi İndir

  2009-04 Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışılabilirlik Esasları Genelgesi İndir

  2010-61 Sağlık Bilgi Sistemleri Genelgesi İndir

  2011-01 Sayılı Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Genelgesi İndir

  2011-45 Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında Genelge İndir

  2012-28 Firma,Yazılımlar ve Kullanıcıların Kayıt İşlemleri Hakkında Genelge İndir

  2013-14 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hakkındaki Genelge İndir

  2013-23 (2013-14) Sayılı Genelge İptali Genelgesi İndir

  2015-05 e-Nabız Projesi Hakkında Genelge İndir

  2015-17 Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında Genelge İndir