EBYS ve E-İmza Birimi

  • EBYS ile ilgili eğitimleri vermek,
  • EBYS kullanıcı tanımlamalarını yapmak,
  • EBYS birim tanımlamalarını yapmak,
  • Kurumun EBYS ile ilgili taleplerin, yaşanan sıkıntıların, hataların ve sorunların tespit edilmesini ve giderilmesini sağlamak,
  • Elektronik imza işlemlerini yürütmek ve kullanıcıları bilgilendirmek,
  • Kurumumuzda imza yetkisine sahip idari amir yâda personelin e-imza temini ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilat birimlerinin DTVT’ de İdari Kimlik Kodlarının girişini yapmak,
  • Mevzuatla verilen diğer görevlere ilişkin işleri yürütmek,
  • Daire Başkanının verdiği diğer işleri yürütmek.