İKYS Birimi

  • Merkez ve Taşra teşkilatı için kullanıcı tanımlama işlemlerini yapmak.
  • Merkez birimlerden taşraya gönderilen yazılarda, ÇKYS ile ilgili ek yetki gerektiren işlemlerde gerekli yetki modüllerini tanımlamak ve yazışmalarını yapmak.
  • Merkez ve Taşra teşkilatı için Modül tanımlama, Dayanak, Paraf, Yazı bilgileri, Unvan, Branş, Fakülte, Bölüm, Diğer Birim v.b. bilgilerini tanımlamak.
  • ÇKYS Sistemi ile ilgili Merkez teşkilatı, Genel Sekreterlikler ve Bağlı Kuruluşlarına resmi yazı, telefon, fax ve e-mail ile teknik destek vermek.
  • ÇKYS/İKYS Uygulama Yönetim Sistemini kullanmak.
  • Gerektiğinde ÇKYS/İKYS hakkında merkez ve taşra personeline eğitim vermek.
  • ÇKYS ile ilgili diğer teknik sorunların çözümü için Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne çağrı açmak ve koordinasyonu sağlamak.