Yönetim Destek Hizmetleri Birimi

  • Daire Başkanlığının evrak ve arşiv işlemlerini yapmak.
  • Personel İşlemlerini (ayrılış, başlayış, izin, tebligat, vb.) yürütmek.
  • Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.