Kurumumuzda Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Yapıldı.

Bilgi Güvenliği Yönergesi ve TSE/ISO 27001 çerçevesinde yapılması zorunlu olan Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Kurumumuzda görevli tüm kadrolu personel ile şirket personeli ve özel güvenlik görevlilerinide kapsayacak şekilde 30 Kasım-01 Aralık 2015 tarihlerinde yapıldı.