HBYS ve PACS Çalıştayı’nın İkincisi Antalya’da Düzenlendi.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ve Görüntü Arşivleme ve Yönetimi Sistemi (PACS) Çalıştayı 25-27 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapıldı. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği çalıştaya; Kurumumuz ve Bakanlık merkez teşkilatının çeşitli birimlerinden, Türkiye genelindeki kamu hastaneleri birliklerinden, HBYS ve PACS yazılımı üreten firmalardan ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri katıldı.

Hastane bilgi yönetim sistemlerinin standardizasyonuna yönelik çalışmaların ele alındığı çalıştayda, paydaşlar sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.