Bilişim Rehberi: Kitap 1- Sunucular

Bilişim sektöründe yaşanan hızlı değişim ve gelişimin paralelinde hastanelerde giderek bütün iş süreçlerinin dijitalleşmesi ile birlikte; Bakanlığımızda bilişim okur-yazarlığının geliştirilmesi, bilişim kültürünün yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması elzem bir konu haline gelmiştir.

Birlik ve hastane yöneticilerinin bu doğrultuda, hastane bilişim teknolojilerini kullanırken asgari sorunla karşılaşmamaları için sağlık bilişimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları, kişisel gelişimleri ve başarıları yanında temsil ettikleri kurumlar açısından da son derece önemlidir.

Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı olarak, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla seri şeklinde rehberler hazırlamayı planladık. Bu rehberlerden birincisi şu an elinizde bulunan “Bilişim Rehberi: Kitap 1- Sunucular” adını taşımaktadır. Bu rehber, Birlik ve hastane yöneticilerine bilişim teknolojilerini kullanırken ilk elden ihtiyaç duyabilecekleri teknik bilgiyi sunma amacı taşımaktadır. Rehberde; sunucu özellikleri, veri tabanları, sanal ve bulut sunucular, diskler ve özellikleri, depolama üniteleri, sanallaştırma gibi konularda kısa ve öz şeklinde teknik bilgiler yer almaktadır. Sizlerden gelen öneri ve görüşler doğrultusunda geliştirilmeye açıktır.

Rehberin siz Birlik ve Hastane Yöneticilerine faydalı olması dileğiyle…


Uzm. Dr. Merve AKIN
Kurum Başkan Yardımcısı

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
  1. İlgili Dosyalar