Kanunlar

Kanunlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

 

  1. 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İndir

    4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu İndir

    5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu İndir

    7201 Sayılı Tebligat Kanunu İndir