Görev Tanımımız

1) Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili Kurum adına politika, strateji ve standartları belirlemek.

2) Kuruma ait her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak, bu projelerin destek, bakım ve onarım işlemlerini organize etmek.

3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından sunulan bilgi sistemleri ve projelerine Kurum adına entegrasyonu ve bu sistemler hakkında teknik koordinasyonu sağlamak.

4) Kurumun resmi internet sayfasını düzenlemek ve yönetmek.

5) Kurumun bilgisayar programı yazılımı, destek ve geliştirme işlemlerini yürütmek.

6) Personel bilgi sisteminde kura tanımlama iş ve işlemlerini yürütmek.

7) Kurum bilgi sistemlerinin teknik destek ve bakım onarım iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

8) Çekirdek kaynak yönetim sistemi ve insan kaynaklan yönetim sistemi iş ve işlemlerini yürütmek.

9) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.