Daire Başkanlığımızın Görevleri

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümlerine göre daire başkanlığımızın görevleri şunlardır:

1. Kurumun basınla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

2. Bakanlığımız Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Kurum nezdinde koordinasyonunu sağlamak.

3. Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.