KURUMSAL İLETİŞİM VE KOORDİNASYON BİRİMİ

-Kurum düzeyinde ve kurumlar arasında gerçekleşen bilgi akışını takip etmek.

-Kurum düzeyinde ve kurumlar arasında gerçekleşen iş ve işlemlerin yürütülmesinde yoğunluğu ve talepleri değerlendirerek ilgili paydaşlara sunmak ve koordine etmek.

-Sabim, Bimer, Bilgi Edinme, SBN,   vb. bilgi kanallarının etkin takibini yaparak kurumsal düzeyde yapılması gerekenler için arşiv oluşturmak ve eğitimlerini planlamak.

-Satın alma, Genel evrak işlemleri.

-Takdire ve şikayete konu olan iş ve işlemlerin yakın takibini yapmak, toplamak ve bilgi notunu hazırlamak ve sorun alanlarını tespit edip koordinasyon oluşturmak.

-Kurumsal düzeyde ve kurumlar arası oluşabilecek iletişim kazalarını ön görmek ve buna yönelik olarak ilgili şube ile koordine sağlayarak eğitici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak,

-Web sayfası ile ilgili işler.

-TBMM tarafından gönderilen ve Sayın Bakanımıza yöneltilen, Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü, Başbakanlık ve diğer Bakanlıkların yönlendirdiği, Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili yazılı ve sözlü soru önergelerinin Kurumumuz Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı İletişim Daire Başkanlığı Soru Önergeleri Birimince koordine edilerek cevaplandırılması.