DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ BİRİMİ

-Kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal aidiyet çalışmaları yürütmeye yönelik çalışmalar yapmak ve psiko-sosyal iletişim alanlarında kurum çalışanlara sosyal destek sağlamak için gerekli bilgi ve eleman desteğini organize etmek,

- Kurumsal söyleşi toplantıların planlamasını yapmak ve ilgili paydaşlar ile çalışarak kurumsal aidiyetin oluşmasına zemin hazırlamak,

-Kurumsal değişim ve dönüşüm gerektiren durumlarda kurumun uyum sürecini hızlandıracak faaliyetlerini planlamak.

-Kurumun iç ve dış çevresinin iletişim faaliyetlerini yürüterek etkili ve etkin bir iletişim sürecini planlamak ve yönetmek.

-Bağlı kurum ve kuruluşlar nezdinde personele yönelik; kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal aidiyet çalışmalarının hızlı ve etkin bir çerçevede yürütülmesini sağlayarak kurumsal kültürün oluşmasını hedeflemek.

-Süreli ve süresiz yayınlar ve işlemleri.

-Genel evrak İşlemleri.