BASIN VE SAĞLIK İLETİŞİMİ BİRİMİ

-Bireylerin ve toplumun sağlığını doğru ve etkili yönlendirmek, bilgi alışverişinin sağlıklı gelişebilmesi için sağlık iletişimi uygulama ve faaliyetlerini planlama, yürütme ve koordinasyonunu sağlamak.

-Tüm dünyada olduğu gibi sağlığın etrafını çevreleyen bilgi enformasyonu altında sağlıklı bilgiye ulaşılabilmesi, bilginin doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanılması çerçevesinde ortak dil geliştirilmesi çalışmalarını etkin yürütmek.

-Medya organları ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

-Oluşabilecek medya krizlerini yönetmek ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak.

-Medya organları ile olan kurumsal ve bakanlık düzeyinde gerçekleşen haber ve bilgileri derlemek, toplamak, haber oluşturmak ve haber yapmak gibi faaliyetleri yürütmek.