Birimlerimiz

Destek Hizmetleri Birimi 

Genel Evrak ve Arşiv Birimi

   Teknik Hizmetler Birimi

Ticari Alanlar Birimi

Maaş ve Tahakkuk Birimi