Başkanlığın Görevleri

 

KURUM YÖNETİM HİZMETLERİ VE ÖZLÜK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

# Dolu-boş kadro takip iş ve işlemlerini yürütmek.

# Kadro tenkis-tahsis iş ve işlemlerini yürütmek.

# Kadro iptal-ihdas iş ve işlemlerini yürütmek.

# Kadro ihdası ile ilgili kanun teklifi iş ve işlemlerini yürütmek.

# Kurumumuz kadrolarının teşkilat, sınıf, derece ve iller bazında Devlet Personel

Başkanlığı (e-uygulama) ve Maliye Bakanlığı (e-bütçe) resmi sitelerine veri giriş iş ve

işlemlerini yürütmek.

# Kadroların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca vizelenmesi iş ve

işlemlerini yürütmek.

# Açıktan atama izin iş ve işlemlerini yürütmek.

# Merkez teşkilatı ve birlikler tarafından talep edilen kadroların ÇKYS/İKYS’den

onaylama iş ve işlemlerini yürütmek.

# Özürlü personelin elektronik ortamda takibi ve Devlet Personel Başkanlığı’na

bildirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.

# SHÇEK tarafından yetiştirilen kimsesiz çocukların iş ve işlemlerini yürütmek.

# Kurumumuz kadrolarına (KPSS, SHÇEK, terör, istifa sonrası vb.) yapılacak

atamalarda kadro planlaması yapmak.

# Terfi edecek personelin kadro ihtiyacını belirleme iş ve işlemlerini yürütmek.

# Yıllık derece terfi işlemlerini yürütmek.

# Kalkınmada öncelikli il terfi iş ve işlemlerini yürütmek.

# Ödüllendirme terfi iş ve işlemlerini yürütmek.

# Başarı belgesi iş ve işlemlerini yürütmek.

# Hizmet değerlendirmesi nedeniyle terfi iş ve işlemlerini yürütmek.

# Öğrenim durumu değişikliği nedeniyle terfi (intibak) iş ve işlemlerini yürütmek.

# Askerlik terfi iş ve işlemlerini yürütmek.

# Hizmet borçlanması nedeniyle terfi iş ve işlemlerini yürütmek.

Not:

SHS terfi iş ve işlemleri Kurum merkezinde yapılmaktadır.