Kurumumuz İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı “Emeklilik, Sicil Ve Terfi İşlemleri Eğitimi” Antalya Şubat 2015

Kamu Hastaneleri Birliklerindeki insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Sekreterliklerin İdari Hizmetler Başkanlıklarının emeklilik, sicil ve terfi işlemleri ile ilgili birimlerinde görev yapan personele Kurumumuz İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı ile Kurum Yönetim Hizmetleri ve Özlük İşlemleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda 16-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde “Emeklilik, Sicil ve Terfi İşlemleri” konulu eğitim verilmiştir.

Genel sekterliklerden 210 personelin katıldığı eğitim 2 grup halinde yapılmış olup, 1. Grup eğitim 16-17-18 Şubat tarihlerinde, 2. Grup eğitim ise 19-20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

 

    Söz konusu eğitime ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almakta olup, eğitimimize iştirak eden bütün katılımcılara teşekkür ederiz.