Emeklilik Birimi İle Genel Sekreterlikler Arası Yazışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar

 

                      EMEKLİLİK BİRİMİ İLE GENEL SEKRETERLİKLER ARASINDAKİ YAZIŞMALARDA 

                                              DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 

1- Genel Sekreterliklerden istenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz gönderilmesi (askerlik terhis belgesinin mutlaka gönderilmesi)

2- Emeklilik dilekçesinin gönderilmeden önce hizmet süresinin ve yaşının hesaplanması

3- Emeklilik dilekçelerinde ilgilinin imzasının ve iletişim bilgilerinin mutlaka belirtilmesi

4- Yaş haddi ayrılış tarihinin hafta sonu ya da resmi tatile gelmesi durumunda tatilin bittiği ilk iş günü emeklilik onayının ilgiliye  tebliğ edilmesi

5-Emeklilik dilekçesindeki fotoğraf ile ayrılış işlemleri sonrası gönderilen fotoğrafların aynı olmasına dikkat edilmesi