Standart Kadro ve PDC Plan. Birimi

Tabip, Uzman Tabip ve Yardımcı Sağlık Personeli Personel Dağılım Cetvelleri ve Standart Kadro Planlamasıının yapılması